• КАКВО ЗНАЕМ ЗА ЗЪБНИТЕ ИМПЛАНТИ?

   Причината за нуждата от имплантатно - протетично лечение е масовото разпространение в световен мащаб на стоматологичните заболявания, които водят до обеззъбязане. От значение е и увеличената средна възраст на хората. 

   Зъбните импланти се използват за реставрация на дъвкателния апарат. По същество те представляват приспособления (зъбният имплант е изкуствен зъбен корен, който позволява стабилност за изкуствената корона), които осигурява опора за неподвижни и подвижни зъбни протези, т.е. имплантатите или подобряват условията, или създават условия за правилното функциониране на челюстта.

   Костта осигурява основата на зъбните

   корени, а от друга страна зъбните корени запазват костта във функционална и анатомична цялост.

   При загуба на зъби, костта която е поддържала корените им започва да атрофира - смалява се.

   За да се предотварти този процес се прилага протетично лечение чрез заместването на зъбните корени със зъбни импланти. Когато се останови силна връзка между коста и импланта, се възстановява естествената функция на челюстта да може да отхапва и дъвче, коригира се говорната функция и естетичния  вид на пациента.

    

   Имплантатно – протетично лечение

   Лечебна дейност, която има за цел трайното функционално възстановяване на дъвкателния апарат, т.е. неговата рехабилитация с помощта на зъбопротезни имплантати.

   Протетичното  лечение се осъществява чрез имплантатно -   протезната реставрация на дефектите в устната кухина и възстановяване на оклузо-артикулационното равновесие.

    

    

   Имплантатно — протезна реставрация (зъбопротезиран върху имплантати)

   Протезната реставрация (зъбопротезиране върху имплантати) на зъбните редици и на беззъбите челюсти е начин за комплексна профилактика и лечение на увредения в различна степен дъвкателен апарат, както и на стоматологични заболявания, които водят до увреждания и патологични състояния. Осъществява се чрез  зъбопротезни конструкции.

    

   Приложение на имплантатите

   Зъбопротезните имплантати се прилагат в следните изброени случаи:

   - При възстановяване на дефекти в зъбните редици, когато има липса на единични зъби;

   - За възстановяване на дефекти в зъбните редици - беззъби участъци за повече от един зъб, което може да бъде направено с или без участието на опори - естествени зъби;

   - Протезна реставрация на беззъба горна или долна челюст.

    

   Грижа за имплантатите и имплататните протези

   За имплантатите и имплататните протези трябва да се полагат специални грижи, свързани главно с поддържането на устната хигиена. Пациента трябва да ходи на периодични контролни прегледи за да се  установи състоянието на имплантатите и на поддържащи тъкани около зъба.

   Добрата орална хигиена да премахва плаката от останалите естествени зъбие е от изключително значение за удължаването на живота на импланта. Препоръчва се употребата на подходящи зъбни четки и копринени конци за почистване на проблемните места около зъбите.

    

   Материали  за имплантати

   От химическа гледна точка материалите в зъбопротезната имплантология се разделят на три основни групи:

   - Биотолерантни - хром-кбалт-молибденовите сплави

   - Биоикертни - биокерамика, АL2О3, титан, тантал

   - Биоактивки - хидроксилапатити, трикалциумфосфати, биостъкло, кораленкарбонат.

    

   Зъбните имплантати се утвърждават все поче като като рутинен метод в стоматологичната лечебна практика по цял свят. За съжаление статистиката показва, че в днешни дни човечество въпреки напредъка на цивилизацията в научно и техническо отношение върви към все по-голяма и по-ранна загуба на зъбите си. Причините са много: стрес, замърсена околна среда, вредни частици във въздуха, които причиняват окисляване на зъбите и т.н.

   Качество на живот е налице, когато липсващите зъби се заместят с подходящи, които по функционалност и визия се чувстват както естествените зъби.