• ПРИНЦИПИ на ЕСТЕТИЧНАТА РЕСТАВРАЦИЯ на усмивката

   Основната равнина, която се използва при естетическата реставрация на усмивката /съзъбието/, е медианната равнина, която мислено разделя лицето на две равни части и преминава през контактната точка на горните централни резци. Знаем, че човешкото лице по принцип е асиметрично, което означава, неговата лява и дясна страна визуално се различават. От тази закономерност се извежда едно от първите практически правила при естетическата реставрация на съзъбието, а именно, че при лицева асиметрия съзъбието (линията на усмивката, контактната точка на горните централни резци и т. н.) се центрира спрямо средата на най-близките участъци от лицето (носа, горната устна).

   Средната линия на зъбите е ключов елемент в дизайна на усмивката, който обединява лицето и неговите особености със съзъбието и с предните зъби. Средната линия на зъбите се определя като вертикална линия, която преминава през контактната точка на горните централни резци.

   При симетричното лице медианната равнина е перпендикулярна както на бипупилната линия, така и на линията на усмивката. Това означава също, че и двете линии са взаимно-успоредни.

   Един от най-важните елементи на красивата усмивка е т. нар. линия на усмивката, известна още и като инцизална линия. Тя се определя така, тъй като линията на усмивката е съставена от режещите ръбове на предните зъби. При широка усмивка горната устна се премества към граничната линия на горните зъби и венеца, а режещите ръбове на горните предни зъби трябва да бъдат успоредни на извивката на долната устна и леко да я докосват (без да я припокриват).

   Друга фактор който можем да подчертаем е че, при произнасянето на звука „ф” режещите ръбове на горните резци контактуват с долната устна на границата между влажната и сухата зона.

   Линията, която съединява ъглите на устните, преминава през зъбните коронки в млада възраст, като по-голямата част от тях остава под нея. С напредването на възрастта дължината на зъбните коронки намалява и това придава старчески вид на пациента. Възстановяването на младежкия вид на пациентите включва удължаването на зъбните коронки и увеличаването на тези части, които се намират под междукомисурната линия.

    Често в практиката най-серизен проблем с който стоматологът се сблъсква при естетичната реставрация на съзъбието е така наречения случай на „гингивална усмивка” (на англ. gummy smile) или на прекалено откриване на гингивата при усмивка. В този случай трябва да бъде направен прецизен избор на протезната конструкция, да се определят подходящи материали и технологии за провеждането на лечението.

   Създаването на вашата естетична конструкция, която хармонично да се вписва в остатъчното съзъбие и да доминира в една красива усмивка е зависимо от прилагането на много принципи, от тяхното разумно комбиниране, организация и изпълнение.

   Накратко принципите, които определят красивата усмивка според теорията за дизайна на усмивката могат да бъдат обобщени в четири основни групи: лицева естетика, гингивална естетика, микро- и макроестетика.